Hållbarhetsrapport

_0000_dakota-roos-1196

Syftet med hållbarhetsredovisningen är att ge Scorettgruppens intressenter en transparent bild av Scorettgruppens hållbarhetsarbete. Vi beskriver i rapporten hur vi arbetar för att främja en hållbar utveckling, vilka våra prioriteringar är och en del om de utmaningar vi möter och möjligheter vi ser. Vi hoppas på detta sätt kunna ge våra intressenter en inblick i och förståelse för hur vi väljer att arbeta med hållbarhetsfrågorna.

Scoretts hållbarhetsrapport 2016  »