Kemikaliearbetet

_0006_AdobeStock_67874036

Vi kräver att våra leverantörer följer strikta kemikaliekrav för alla produkter. Våra kemikaliekrav finns samlade i en kemikalierestriktionslista som vi uppdaterar kontinuerligt. Restriktionslistan är baserad på REACH och BPR som är EU-lagstiftningar och POPS som är en internationell överenskommelse. I utvalda fall sträcker sig restriktionslistan över lagen. För att kontrollera så att kraven följs gör vi även stickprovstester.

Scorett är sedan 2011 medlem i Kemikaliegruppen som drivs av test- och forskningsinstitutet Swerea IVF. Genom Kemikaliegruppen får vi stöd i vårt kemikaliearbete och information om vad som är på gång inom kemikalielagstiftningen internationellt och nationellt. Genom Kemikaliegruppen har vi tillgång till ett stort nätverk av företag som jobbar aktivt med kemikaliefrågor.

Vi på Scorett strävar efter att minska kemikaliehanteringen i skotillverkningen. Därför håller vi kemikalieutbildningar för våra designers och inköpare som hjälp att bygga den kunskap och det medvetande som behövs i diskussioner med leverantörerna.