One Bag Habit

Sedan den 5 juni 2017 är Scorett anslutna till One Bag Habit och tar betalt för påsar i alla butiker. Initiativets syfte är att bidra till en mer hållbar miljö och en minskad konsumtion av påsar, som ett svar på det EU-direktiv som trädde i kraft den 1 juni 2017.

Vad är One bag habit?

One bag habit vill bidra till en minskad konsumtion av påsar och en ökad medvetenhet om påsars negativa miljöpåverkan. Som medlemmar i One Bag Habit förbinder sig butikerna att ta betalt för samtliga påsar, kommunicera kring påsars negativa miljöpåverkan och hur påsar kan användas på ett mer hållbart sätt.

Vad gör vi på Scorett?

Med start den 5 juni 2017 är Scorett medlemmar i One Bag Habit och tar betalt för påsar i alla butiker. All försäljning av påsar går oavkortat till ändamål som driver hållbar utveckling, inom miljö eller sociala frågor. Vi arbetar också med att ständigt förbättra och utveckla vårt miljöarbete och ha ett hållbarhetstänk i alla led.

Visste du att:

• Alla plastpåsar har en inverkan på vår miljö. 
• Genom att använda färre plastpåsar sparar vi på jordens resurser. 
• Det tar ca. 400 år att bryta ner en plastpåse i naturen. Även om påsen försvinner finns plasten finns kvar i form av småpartiklar som sprids. 
• Idag förbrukar vi i genomsnitt 198 plastpåsar/person i Sverige varje år. Målet är 40 st/person och år, till år 2025.

Så kan du som konsument bidra:

• Återanvänd påsar – Ta med dig en påse hemifrån när du går och handlar.
• Bär flera inköp i en påse – Behöver du verkligen en ny påse i varje butik, eller kan du packa ner ditt nya köp i påsen du redan har?
• Undvik småpåsar – Mindre inköp kan i många fall läggas direkt i fickan eller väskan och kräver inte alltid en påse. Att avstå småpåsar är ett enkelt sätt att bidra till minskad förbrukning.

Alla typer av påsar, oavsett om de är tillverkade i papper, plast eller tyg, har en negativ påverkan på miljön. Även när de är gjorda av förnyelsebara material är de mycket energikrävande att både tillverka, transportera och återvinna. Vi uppmuntrar våra kunder att köpa en hållbar påse och sedan återanvända den vid flera shoppingtillfällen. Då sparar du både på jordens resurser och din egen ekonomi.

Vill du veta mer om One Bag Habit? Läs mer på Onebaghabit.se