Produktkvalitet

_0002_Sweeks_2016

För oss på Scorett är hög produktkvalitet oerhört viktigt. Vi väljer att samarbeta långsiktigt med de leverantörer som kan möta våra höga kvalitetskrav. Vårt kvalitetsarbete börjar redan i designprocessen. Vi använder mestadels naturliga material som skinn och mocka. Våra leverantörer har genuin och lång erfarenhet av dessa material. Vi har kunniga designers som tar fram produkter av hög kvalitet. Vår kvalitetsavdelning går även igenom alla artiklar innan de orderläggs för att ytterligare säkerställa kvaliteten. Vid leverans till vårt centrallager görs även en kvalitetskontroll innan varorna skickas till butik. Vi ställer både fysikaliska och kemikaliska krav på våra produkter och kräver att leverantörerna testar enligt våra kriterier. Kvalitet är en ständigt lärande process, och vår ambition är att alltid vara våra kunders förstahandsval både när det gäller mode och kvalitet. Vi följer även ständigt upp kvaliteten i pågående säsong för att säkerställa att dolda fel inte uppkommer och för att, vid behov, göra förbättringar.

Animaliska Material - Vi arbetar mycket med läder som är ett animaliskt material. Det är därför viktigt för oss att säkerställa en bra djurhållning. Vi arbetar tillsammans med andra detaljhandelsföretag inom Svensk Handel för att gemensamt ta fram en policy, samt lära oss mer om spårbarhet i materialkedjan. I vårt arbete har vi De Fem Friheterna som grund: (framtagen av EU Farm Animal Welfare Council)

- Frihet från hunger och törst
- Frihet från obehag
- Frihet från smärta, skada och sjukdom
- Frihet att utföra naturligt beteende
- Frihet från rädsla och oro

Vi tar även ställning till päls och har skrivit på Fur Free Retailer’s överenskommelse om en Pälsfri Handel. Det innebär att vi inte säljer päls i våra butiker, undantaget är fårpäls som räknas som skinn då fåren föds upp främst för köttproduktion. www.furfreeretailer.com