Våra samarbeten

_0005_Bild från Naturskyddsföreningen

Samarbete med andra företag och organisationer är viktigt för oss. Vi inser att vi är en liten aktör på marknaden, som behöver samarbeta med andra företag och organisationer för att nå bestående förbättringar. Tillsammans med andra företag som ställer samma krav kan vi lättare nå kontinuerliga förbättringar både när det gäller arbetsförhållanden och miljö. 

One Bag Habit

One bag habit vill bidra till en minskad konsumtion av påsar och en ökad medvetenhet om påsars negativa miljöpåverkan. Som medlemmar i One Bag Habit förbinder sig butikerna att ta betalt för samtliga påsar, kommunicera kring påsars negativa miljöpåverkan och hur påsar kan användas på ett mer hållbart sätt.

CSR - VÄSTSVERIGE

CSR-Västsverige är en oberoende och icke-vinstdrivande förening som medfinansieras av Västra Götalandsregionen. Det är det största CSR-nätverket för privat, offentlig och idéburen sektor samt akademi. Nätverket är en lärande plattform där vi samverkar och byter erfarenheter med varandra. Scorettgruppen är medlemmar sedan våren 2016. 

CSR - SCANDINAVIAN SHOE INDUSTRY

CSR - Scandinavian Shoe Industry är ett skonätverk som består av skandinaviska skoföretag där vi samarbetar objektivt med CSR frågor. Vi byter erfarenhet och kunskap i sociala och miljömässiga frågor. Scorettgruppen är medlem sedan start 2016. SVENSK HANDEL

Svensk Handel är en arbetsgivarorganisation som driver handelns frågor för parti- och detaljhandeln. Svensk Handel är en medlemsorganisation som företräder företag inom detalj- parti- och digital handel.

Scorettgruppen tillsammans med andra medlemsföretag inom detaljhandeln håller på att ta fram en policy om animaliska material. http://www.svenskhandel.se/verksam-i-handeln/ 


SUNSHINE PROJECT

FÖR SCORETTGRUPPEN är det viktigt att bidra till en bättre värld och en ljusare framtid i de länder som vi verkar i. I städerna Agra och Delhi i Indien tillverkar vi större delen av vår Daisa och Zeus-kollektion. Scorettgruppen har därför valt att samarbeta med Sunshine Project som ligger i Delhi, Indien. Scorettgruppen är hållbar medlem och skänker månadsvis ett belopp till projektet. http://www.projectsunshineindia.org/ 
BRIS

Scorettgruppen är stödföretag och bronssupportrar till Bris, då vi vill göra en insats för barn och unga som har det svårt.  Bris arbetar för att förbättra barn och ungas villkor och rättigheter, de stödjer barn och unga via telefon, mejl och chatt.  https://www.bris.se/KEMIKALIEGRUPPEN

Kemikaliegruppen är en medlemsorganisation som har som syfte att sprida färsk information om kemi- och miljörelaterade frågor till medlemsföretagen. Gruppen fungerar även som en stödjande kunskapsplattform för medlemsföretagen i arbetet med att förebygga och motverka förekomsten av farliga ämnen i produkter. Kemikaliegruppen har täta möten med en öppen dialog och kontakt med andra inom branschen där erfarenhet och kunskap kan spridas om aktuella kemirelaterade frågor i produkter och produktion. Gruppen drivs av Swerea IVF och genom Swerea finns tillgång till ett nätverk av bred expertis. Scorett är medlem i Kemikaliegruppen sedan 2011.  http://extra.ivf.se/kemi/


SSEI - SWEDISH SHOE ENVIRONMENTAL INITIATIVE

SSEI är ett samarbete i projektform mellan skoföretag, vilket har som syfte att tillsammans skapa ett funktionellt hållbarhetsverktyg för design och produktutveckling av skor. Verktyget kommer att bestå av ett hållbarhetsindex som visar miljöpåverkan hos olika material från materialproduktionen till det att varan slängs. Indexet ska i första hand kunna tillämpas vid design, inköp och tillverkning men ska även kunna användas som information till slutkonsument om så är önskvärt.

Projektet sträcker sig mellan år 2012-2015 och den gemensamma lärande processen kommer att vara en viktig del i arbetet. www.ssei.se


FUR FREE RETAILER


Scorett skrev 2011 på Fur Free Retailer:s överenskommelse ”Retailer Commitment Against Fur" (Pälsfri handel).  Överenskommelsen innebär en förbindelse att inte sälja varor som innehåller päls i butikerna. Undantaget är fårpäls som räknas som skinn då fåren föds upp främst för köttproduktion.
För oss på Scorett är pälsfri handel ett självklart etiskt ställningstagande.www.furfreeretailer.com

HUMAN BRIDGE

Human Bridge är en biståndsorganisation som arbetar för att hjälpa människor runt om i världen. Huvudsamarbetspartners för Human Bridge är Läkarmissionen och Erikshjälpen. En stor del av arbetet som görs handlar om insamling av sjukvårdsmaterial, handikapputrustning, textilier, kläder, skor m.m. för återanvändning främst i afrikanska och östeuropeiska länder. Genom samarbetet med Human Bridge får våra kunders begagnade skor en andra chans hos behövande någon annanstans i världen. Samtidigt kan vi bidra till att öka återanvändningen av fortfarande funktionella produkter. www.humanbridge.se