Medlemsvillkor

Som medlem i Club Solemate får du bonus på allt du handlarcx

ALLMÄNNA MEDLEMSVILLKOR FÖR CLUB SOLEMATE


För att bli medlem i Club Solemate krävs det att du har fyllt 16 år, har ett svenskt personnummer och en utdelningsadress inom Sverige. Medlemskapet är personligt och kan ej överlåtas. Ansökan kan göras via webbplatsen www.scorett.se eller i butik.

MEDLEMSKORT ??

Medlemmar i Club Solemate får inget medlemskort. Alla köp i samtliga Scorettbutiker, även Scorett Outletbutiker (dock ej i lagershop), registreras istället via personnummer/legitimation. Ändring av medlemsidentifikation, adress, e-post och mobilnummer ska anmälas till Scorett. Det görs enklast under Mina Sidor på webbplatsen, www.scorett.se. Om medlemskapet missbrukas förbehåller sig Scorett rätten att avsluta medlemskapet. Scorett förbehåller sig också rätten att ändra medlemsvillkoren för Club Solemate.

FÖRBINDELSER

För marknadsföring av Club Solemates aktiviteter och erbjudanden ger du som medlem Scorett rätt att lagra och analysera information från din ansökan samt om dina köp. Ditt personnummer behöver vi för uppdatering av adressuppgifter, och för att kunna garantera att dina värdehandlingar såsom saldobesked och bonuscheckar inte skickas till fel adress. Den information vi får från dig sparas och används endast av oss och våra samarbetspartners för att kunna ge dig ännu bättre service och erbjudanden. Så länge du gör minst ett köp under ett kalenderår kommer du att få erbjudanden. Vid färre köp kvarstår du dock som medlem. Scorett förbehåller sig rätten att avsluta medlemskapet för de medlemmar som inte har varit aktiva på två år.

INFORMATIONSHANTERING

Som medlem i Club Solemate godkänner du att uppgifter om dina inköp lagras samt att Scorett Footwear AB med samarbetspartners har rätt att analysera information från din ansökan och dina köp. Uppgifterna kommer inte att lämnas ut eller säljas till utomstående. Det är varje medlems eget ansvar att se till att Club Solemate har korrekta adress- och personuppgifter för att säkerställa att förmåner och bonuscheckar kommer fram. Scorett uppdaterar registret regelbundet med hjälp av Statens personadressregister (SPAR). Personuppgifter sparas i enlighet med Skatteverkets rekommendationer samt personuppgiftslagen (PuL). Genom att acceptera villkoren för Club Solemate samtycker du till behandling av dina personuppgifter enligt ovan.

BONUS

Du kan samla poäng själv eller tillsammans med en annan medlem inom hushållet. Samtliga medlemmar måste ha uppnått 16 års ålder, tillhöra samma hushåll och vara folkbokförda på samma adress som huvudmedlemmen. Hushållet samlar då bonuspoäng tillsammans. Bonusen tillfaller huvudmedlemmen. Samlar du poäng tillsammans med någon annan utser ni ett huvudmedlemsnummer, till vilket bonuscheckarna skickas. Övriga förmåner skickas ut till alla medlemmar. Du får 1 poäng per krona på ordinarie pris, och 0,5 poäng på det du handlar med rabatt eller på rea. Samtliga köp är bonusgrundande förutom vid köp av presentkort och inlösen av bonuscheckar. Bonus kan registreras i efterhand mot uppvisande av kvitto, men skall då göras inom en vecka från inköpsdatum. Den årliga bonusen beräknas på det totala beloppet under perioden 1/1 till 31/12 och utbetalning sker i februari. Bonuscheck skickas till kund per post. Bonuscheckar är personliga och gäller i 12 månader.De kan endast användas i Scorettbutiker och Scorett Outletbutiker (dock ej i lagershop). Bonuscheckar kan inte bytas, helt eller delvis, mot kontanter. Borttappad check ersätts ej. Kvarvarande poäng kan sparas i max två år.


Bonusstege
2 000 – 4 999 poäng = 50 kr
5 000 – 7 499 poäng = 150 kr
7 500 – 9 999 poäng = 300 kr
10 000 poäng – och däröver = 500 kr

AVGIFTER

Medlemskapet i Club Solemate är kostnadsfritt.

AVSLUTA MEDLEMSKAP

Du kan säga upp ditt medlemskap precis när du vill. Kontakta kundtjänst på tel. 010-498 00 00 eller maila solemate@scorett.se . Intjänade poäng raderas vid avslutat medlemskap.

FORCE MAJEURE

Scorett Footwear AB är inte ansvariga för skada som beror på lagbud, myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout, upplopp eller liknande omständigheter. Förbehållet ifråga strejk, blockad, bojkott och lockout eller liknande gäller även om Scorett Footwear AB själv vidtar eller är föremål för sådan konfliktåtgärd. Scorett Footwear AB är heller inte skyldiga att i andra fall ersätta skada som uppkommer, om Scorett Footwear AB har varit normalt aktsamma.

KONTAKT

Scorett Footwear AB / Club Solemate
Härdgatan 22-24
432 32 Varberg 

E-post: solemate@scorett.se
www.scorett.se
Tel 010-498 00 00