Fri frakt & retur till butik - Hemleverans - Leverans inom 2-5 dagar

Sparade produkter

Laddar favoriter...

Integritetspolicy

Vi på Scorett Footwear AB är glada att just du är intresserad av vår integritetpolicy. I den här policyn kommer du att ta del av vad en personuppgift är, vilka och i vilken omfattning personuppgifter samlas in samt i vilket syfte insamlingen sker. Detta på grund av att din integritet är viktig för oss på Scorett Footwear AB och att du ska känna dig trygg med hur vi behandlar dina personuppgifter.

Personuppgiftsansvarig

Scorett Footwear AB (556350-7747), Härdgatan 22-24, 432 32 Varberg, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. För frågor gällande vår integritetspolicy kan du nå oss via mail kundtjanst@scorett.se 

Vad är en personuppgift?

Personuppgifter är all information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person, till exempel namn, adress, telefonnummer eller E-postadress. Det kan även vara bilder och ljudupptagningar som behandlas i en dator, även om inga namn nämns. Vidare räknas krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter som exempelvis IP-nummer också som personuppgifter om de kan hänföras till fysiska personer.

Varför samlar vi in personuppgifter?

I kommande avsnitt kommer du att kunna ta del av varför och vilka personuppgifter vi behandlar beroende på vad du gör på vår hemsida. För att underlätta för dig som läser vår integritetspolicy har vi valt att dela in avsnitten i olika delar av vår hemsida och hur dessa behandlar dina personuppgifter. 

 

Vilka personuppgifter samlar vi in vid beställningar/köp?

När du beställer/köper varor av oss behöver vi behandla personuppgifter. Syftet med behandlingen av personuppgifter är för att vi ska kunna leverera beställd/köpt vara/varor till dig, inklusive avisering om leverans eller kontakt gällande leverans. För att kunna leverera en beställd/köpt vara/varor behöver vi behandla namn, betalinformation (till exempel transaktionsreferens, transaktionstidspunkt), orderinformation (till exempel vilken vara som beställts eller om varan ska levereras till en specifik adress), kontaktuppgifter så som adress, mailadress, telefonnummer och eventuellt Club Solemate medlemskap.

För att vi ska kunna hantera betalningar av beställd/köpt vara/varor behandlar vi även personnummer. Detta på grund av att vi måste kunna göra en identifikation genom personnummer och därmed kunna göra en ålderskontroll. Personuppgifterna behövs även för att vi ska kunna hantera betalningen som görs i samband med beställningen/köpet och därmed veta vilka betallösningar vi kan erbjuda.

Ovan nämnda personuppgifter behandlas också för att vi på bästa sätt ska kunna hantera returer av beställd/köpt vara/varor. De behövs även för att vi ska kunna hantera reklamation- och garantiärenden.

Laglig grund: Fullgörande av köpeavtal.

 

Vilka personuppgifter samlar vi in vid jobbansökningar?

När du via vår hemsida söker en ledig tjänst ber vi dig att uppge personuppgifter (namn, personnummer, kön och kontaktuppgifter så som mailadress, telefonnummer och adress) och ditt CV (meritförteckning i elektronisk form, till exempel en PDF- eller Word-fil) samt ditt personliga brev (till exempel en PDF- eller Word-fil med fritext över dina kompetenser och färdigheter). Ditt CV kan även extraheras från din Linkedinprofil eller Monsterprofil. Vi kan även komma att samla in en personlig bild samt övriga dokument, detta är däremot helt frivilligt. Vid de flesta ansökningarna ber vi dig även besvara ett antal urvalsfrågor i ansökningsformuläret, detta sker via fritextfrågor, graderingsfrågor eller alternativfrågor samt ett personlighetstest.

Syftet med insamlingen av personuppgifterna är att vi ska kunna göra en rättvis och bästa möjliga bedömning av dig vid en jobbansökan. Att försöka förstå dig, dina karriärmål och hur väl de stämmer överens med den lediga tjänst du sökt är viktigt för oss. Syftet är även att kunna ha möjligheten att få kontakt innan, under och efter rekryteringsprocessen.

De personuppgifter du anger vid din ansökan till en ledig tjänst kommer endast behandlas och ses av HR-avdelning och berörd närmsta chef. De kommer inte att lämnas ut eller säljas till tredje part. Vid givet samtycke sparar vi dina personuppgifter i 2 år för att vi ska kunna uppfylla eventuella legala skyldigheter och följder.  

Laglig grund: Samtycke.

 

Vilka personuppgifter samlar vi in via kontaktformulär?

Som besökare på vår hemsida finns det flera sätt att kontakta oss. Via kontaktformulär kan du kontakta oss gällande de allra flesta ärendena så som order, reklamation, Club Solemate eller övrigt med tillhörande meddelande i fritext. Personuppgifter som samlas in via kontaktformulär är namn, mailadress och eventuellt personnummer/organisationsnummer som är frivilligt att ange.

De personuppgifter som anges har syftet att kunna bearbetas för att tillhandahålla den efterfrågande informationen eller förfrågningen som gjorts via kontaktformuläret. I vissa ärenden där du kontaktar oss via kontaktformulär behövs mindre personuppgifter och i andra ärenden behövs fler. Vi samlar inte in fler personuppgifter än nödvändigt i varje ärende.

Laglig grund: Intresseavvägning. Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna besvara din förfrågan till oss.

 

Vilka personuppgifter samlas in om dig som är medlem i Club Solemate och varför?

Vi samlar in och behandlar personuppgifter för dig som är medlem i Club Solemate för att säkerställa att kraven i våra medlemsvillkor uppfylls i form av ålder, personnummer och en utdelningsadress. Dessa personuppgifter används för att kunna skapa en inloggningsprofil där beräkning och registrering av de bonuspoäng som genereras i samband med dina köp kan administreras, både av dig och av oss. De behövs också för uppdatering av adressuppgifter, detta för att kunna garantera att eventuella utskick via post inte skickas till fel adress. Vi samlar även in mailadress och telefonnummer för att bland annat kunna ge dig personliga och generella erbjudanden, förmåner, rabatter, inbjudningar till medlemskvällar, gåvor eller annan direkt marknadsföring.

Den information vi får från dig sparas och används endast av oss och våra samarbetspartners för att kunna ge dig ännu bättre service och erbjudanden. Så länge du gör minst ett köp under ett kalenderår kommer du att få erbjudanden. Vi lagrar uppgifter om dina inköp och tillsammans med samarbetspartners analyserar den informationen. Vi kommer aldrig lämna ut eller sälja informationen till utomstående. Lagringsperioden för personuppgifterna är tills dess medlemskap avslutas genom ett aktivt val av medlemmen eller om medlemskapet missbrukas.

Laglig grund: Samtycke.

 

Klarnas dataskyddspolicy

Vi samarbetar med Klarna för alla betalningar. Klarna värnar om din personliga integritet, vilket innebär att de alltid samlar in och hanterar personuppgifter ansvarsfullt med din integritet i åtanke. Här kan du läsa mer om Klarnas dataskyddspolicy.

 

Vad är en cookie?

En cookie är en textfil som lagras på din dator eller mobila enhet och som innehåller information som hjälper webbplatsen att identifiera besökaren.

Det finns huvudsakligen två typer av cookies och Scorett.se använder sig av båda. 

Typ 1: sparar en fil permanent på din enhet, dessa används för att kunna mäta hur du som besökare rör dig på hemsidan.

Typ 2: kallas "Session-Cookies". Under tiden du är inne och besöker webbplatsen delar vår webbserver ut en unik identifieringssträng för att inte blanda ihop dig med andra besökare. En "Session-Cookie" lagras aldrig permanent på din dator utan försvinner när du stänger din webbläsare. 

Läs mer om vår Cookie information här

 

Varför använder vi oss av cookies?

Cookies används för att maximera en webbplats funktioner och därigenom kunna förbättra köpupplevelsen för dig som kund. Med hjälp av cookies kan webbplatsen till exempel hålla reda på vilka varor du har placerat i varukorgen.

Om du önskar att avstå från att cookies används så stängs det av i din webbläsares säkerhetsinställningar. Tillvägagångssättet varierar beroende på vilken webbläsare du har. Det innebär dock att funktionaliteten på webbplatsen begränsas.

Läs mer om cookies på Post och Telestyrelsens webbplats www.pts.se.

 

Lagring av personuppgifter

Behandlingen av personuppgifter sker enligt gällande lagstiftning och innebär att lagring av personuppgifter inte sker under en längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålet av behandlingen. Rent praktiskt innebär det att personuppgifter gallras och tas bort när de inte längre är aktuella eller nödvändiga för analyser, direktmarknadsföring eller det syfte och ändamål de samlats in för. Vi iakttar alltid hög säkerhet och sekretess vid behandling av personuppgifter.

 

Delning och överföring av personuppgifter

Vi kan komma att överföra personuppgifter för nödvändig behandling till andra företag som Scorett Footwear AB samarbetar med till exempel när det gäller betallösningar, marknadsföring, transporter eller via kontaktformulär. När dina personuppgifter delas med våra samarbetspartners ska uppgifterna behandlas efter våra instruktioner och enligt det upprättade personuppgiftbiträdesavtalet.

Vi kan enligt lag bli tvingade att lämna personuppgifter till statliga myndigheter så som Polisen eller Skatteverket och vi kommer då att uppfylla dessa krav. 

 

Du har rätt till tillgång

Du har rätt att få information om vilka uppgifter Scorett Footwear AB har om dig i form av ett registerutdrag.

Du har rätt till radering

Du har rätt att begära att vi rättar felaktiga uppgifter eller raderar information om dig. Du har också rätt att dra tillbaka ditt samtycke för att vi behandlar dina personuppgifter. Vi kommer då att radera de personuppgifter som är associerade med dig från våra system.

Vi förbehåller oss dock rätten att inte tillmötesgå eventuell begäran om radering i de fall legala skyldigheter hindrar oss från detta. Det kan vara skyldigheter för att uppfylla rättsliga förpliktelser som vi omfattas av eller för att fastställa, göra eller försvara rättsliga anspråk.

 

Du har rätt till rättelse

Du har rätt att begära att vi rättar dina personuppgifter om dessa är felaktiga. Du har även rätt inom det angivna ändamålet att komplettera personuppgifter om dessa är ofullständiga. Om du är medlem i Club Solemate kan du själv rätta eller komplettera dina uppgifter på din medlemssida

 

Du har rätt till invändningar

Du har rätt att invända mot den personuppgiftsansvarigas behandling av dina personuppgifter (t.ex. den behandling som baseras på den personuppgiftsansvariga berättigade intressen). Vid invändning mot behandling får personuppgiftsansvariga endast fortsätta att behandla uppgifterna om det går att påvisa att det finns avgörande berättigande skäl till att personuppgifterna måste behandlas som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter eller om behandling sker för att fastställa, försvara eller utöva rättsliga anspråk. Du har alltid rätt att invända mot att personuppgifter används för direkt marknadsföring och kan göras när som helst.

 

Du har rätt till begränsning

Du har rätt till att begränsa de personuppgifter som finns lagrade hos oss i enlighet med de lagstiftade villkoren. Det innebär att vi inte ska samla in mer personuppgifter än vad som är nödvändigt för att uppfylla ändamålet och att du kan säkerställa att det uppfylls.

 

Du har rätt till dataportabilitet

Om du via ett samtycke godkänt att vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att få de uppgifter som rör dig och lämnat till oss överförda till en annan personuppgiftsansvarig.

 

Kontakt vid begäran om registerutdrag/ändra/radera uppgifter samt övriga frågor gällande personuppgiftshantering

Om du har frågor eller önskar att få ytterligare information hur vi behandlar personuppgifter är du välkommen att kontakta oss på: dataskydd@scorett.se

Vi förbehåller oss alltid rätten att kunna ändra och uppdatera vår integritetpolicy för att kunna åtgärda eventuella fel eller för att kunna uppfylla nya tekniska- och legala krav. Den senast uppdaterade versionen av vår integritetspolicy hittar du alltid på vår hemsida.

Uppdaterad: 2023-06-03

Bli vår solemate!

Som medlem i Club Solemate håller du dig uppdaterad med de senaste nyheterna, får tillgång till exklusiva kampanjer och bonuspoäng på allt du handlar. Som välkomstgåva ger vi dig 15% Rabatt på ett köp.

Bli medlem
01 Primary (Vertical)/Colour/Dark background/Swish_Logo_Primary_Dark-BG_SVGCreated with Sketch.

Scorett är en av Sveriges största butikskedjor för skor i butik och skor online. Vi prioriterar hög kvalitet och erbjuder skor som är noggrant utvalda. I vårt breda sortiment hittar du skor för olika tillfällen och stilar. Vi värnar dessutom om komfort när det gäller skor. Vi tycker att det är viktigt med skor som har bra passform och som har sulor med dämpning för att minska risken för fotproblem och ge dig en bekväm upplevelse hela dagen. Det fantastiska med skor är att du kan uttrycka din personliga stil. Här hittar du trendiga och klassiska damskor, herrskor och barnskor för varje tillfälle. Vi erbjuder även ett sortiment av skovård, skotillbehör, accessoarer och kläder för dam och herr. Som första skokedja i Sverige har vi även ett heminredningssortiment. Vår personal är kunnig och vår kundservice har vi fått utmärkelser. Hos oss kan du vara säker på att få svar på dina frågor och få hjälp med att hitta rätt skor för dina behov.