En hållbar utveckling

Vårt ansvar sträcker sig inte bara gentemot våra kunder, våra anställda, de människor som tillverkar våra skor och de miljöer som vi lever och verkar i – vårt ansvar sträcker sig dessutom mot kommande generationer. Vi vill med vårt CSR- och kvalitetsarbete medverka till att steg för steg minimera våra produkters påverkan på människa och miljö, samtidigt som vi bidrar till att göra vår värld till ett bättre ställe att leva i.

Från att ha varit det lilla företaget med små italienska leverantörer har Scorett expanderat och utvecklats till ett stort skoföretag som idag samarbetar med både större och mindre leverantörer. För oss är känslan av den lilla hantverksfabriken fortfarande kärnan i vår verksamhet. Vi arbetar tätt med våra leverantörer för att utveckla nära relationer och för att måna om hantverket.

Vi strävar efter en hållbar utveckling, som värnar om människa och miljö. Vårt hållbarhetsarbete koordinerar vi från huvudkontoret i Varberg. Vi lägger stor vikt vid att utbilda vår personal i hållbarhetsfrågor. På så sätt skapar vi engagemang och bygger kunskap för att arbeta medvetet med hållbarhet. Vi tänker till redan i början av vår design- och produktutveckling för att minska vår påverkan på natur och människa.

Vi ställer krav på att våra leverantörer följer vår uppförandekod. Koden baseras på internationell arbetsrätt och de mänskliga rättigheter som exempelvis hälsa och säkerhet i fabrik, inget barnarbete, arbetstider, löner m.m. Vi ställer också strikta kemikaliekrav och etiska krav på skinn och päls. 

Om du har frågor om Scoretts hållbarhetsarbete kan du kontakta oss här