Hållbarhet

Scorettgruppens ansvar sträcker sig inte endast gentemot våra kunder, våra anställda, de människor som tillverkar våra skor, samt de miljöer som vi lever och verkar i – vårt ansvar sträcker sig även gentemot kommande generationer. Vi vill med vårt hållbarhetsarbete medverka till att steg för steg minimera våra produkters påverkan på människa och miljö, samtidigt som vi bidrar till att göra vår värld till en bättre plats att leva i.

Från att ha varit det lilla företaget med små italienska leverantörer har Scorettgruppen expanderat och utvecklats till ett rikstäckande skoföretag, med både större och mindre leverantörer. För oss är dock känslan av den lilla hantverksfabriken fortfarande kärnan i vår verksamhet. Vi arbetar därför tätt tillsammans med våra leverantörer för att etablera nära relationer, samt måna om hantverket.

För Scorettgruppen står Hållbarhet för fyra ansvarsområden:

• Miljöansvar

• Socialt Ansvar

• Ekonomiskt ansvar

• Kvalitetsansvar

Dessa områden genomsyrar samtliga delar av vår verksamhet. Vårt hållbarhetsarbete koordinerar vi från huvudkontoret i Varberg. 

En stor vikt läggs vid att utbilda vår personal i hållbarhetsfrågor. På så sätt skapar vi engagemang och bygger kunskap för att arbeta medvetet med hållbarhet. Vi tänker till redan i början av vår design- och produktutveckling för att minska vår påverkan på natur och människa.

Vi ställer krav på att våra leverantörer följer vår uppförandekod. Denna kod baseras på internationell arbetsrätt och mänskliga rättigheter som exempelvis hälsa och säkerhet i fabrik, inget barnarbete, arbetstider, löner med mera. Vi ställer även strikta kemikaliekrav, samt etiska krav på skinn och päls. 

Om du har frågor om Scorettgruppens hållbarhetsarbete är du varmt välkommen att kontakta oss här