Transport

Vi på Scorettgruppen är medvetna om våra transporters miljöpåverkan, både transport av varor och tjänsteresor. All typ av transport medför en viss del utsläpp, därför är det viktigt att utvärdera och välja det transportsätt som medför minsta möjliga utsläpp. Från Asien fraktar vi främst våra leveranser med båt. Vi använder oss även av en del tågfrakt från Kina. Fördelarna vi ser med tåg är en halverad leveranstid jämfört med båt, inga direkta förorenade utsläpp i hav och natur, samt väsentligt mindre koldioxidutsläpp än flyg när det behövs ett snabbt leveransalternativ. Vi har en strikt policy mot flygfrakt där flyg endast får användas i absoluta nödfall. Transporterna inom Europa görs med lastbil och tåg, där lastbilarna sampackas och fylls. Vi arbetar med orderplanering och tydliga packinstruktioner till våra leverantörer, detta för att undvika att för mycket emballage används i onödan alternativt att luft fraktas. Vi väljer speditörer som kan erbjuda oss flexibilitet, men som också förstår sig på transporternas påverkan på miljön. De rederier som anlitas är alla medlemmar i CCWG (Clean Cargo Working Group).

Vårt centrallager är beläget ihop med vårt huvudkontor i Varberg. Här anländer alla produkter för att sedan fördelas ut till våra butiker. Vi arbetar med ”styckeplockslager”, vilket optimerar butikernas lagerhållning väsentligt. Det innebär att en butik ska ha ett behov av minst åtta par skor för att generera till ny leverans (då sampackas de artiklar och storlekar som butiken saknar). Vår e-handel lagerhålls också på vårt centrallager. Vi erbjuder både leverans till butik och direkt till kund, fördelen med leverans till butik är att vi då samkör den med butikens ordinarie leverans.

Scorettgruppens försäljning sker både i butik och online. Vi har lyckats kombinera dessa kanaler på ett effektivt sätt, där även butikerna kan sälja allt som finns i e-handeln. Det gör att alla våra butiker får tillgång till exklusiva varor som finns online. Varje butik tillhandahålles därmed ett stort utbud för att kunna möta kundernas förväntningar. Många av våra e-handelskunder väljer leverans till butik. För oss är det viktigt att få in våra e-handelskunder till butik, då vi får den personliga kontakten och kan kommunicera kring användningsområde och skovård. Det blir även mindre påverkan på miljön då vi samfraktar dessa varor med butikens varor.