Återanvändning - det cirkulära tänket

Studier visar att vi svenskar slänger över 7,5 kg textiler per person och år, vilket motsvarar strax över hälften av det vi konsumerar (2016). Ungefär 60 procent av dessa kläder, hemtextilier och skor var så hela att de hade kunnat återanvändas.*Källa Naturvårdsverket.

Vi måste bli bättre på att ta tillvara på det som finns. Här föddes vår idé om REUSE och en insamlingsbox i butik, för att minimera risken att skorna blir till avfall i ett för tidigt skede. 

Scorettgruppen är mycket stolta över REUSE som är en vår senaste konceptlansering. REUSE är en produktlinje bestående av återanvända skor som har putsats upp och lagats vid behov av vår egen skomakare. Gemensamt för skorna är att de är av god kvalitet och i fint begagnat skick. De finns till försäljning på www.scorett.se. Detta är en del i vårt arbete mot en cirkulär affärsmodell, där vi vill uppmuntra till återanvändning och ta tillvara på det som finns. Försäljningen av REUSE har gått över förväntan och trafiken på hemsidan har ökat drastiskt sedan dag ett. Samarbetet med Human Bridge har fortsatt och vi skänker alla de skor som vi inte kan sälja. Även reklamationer i användbart skick går till Human Bridge. Det är ett led i vårt arbete att minska avfallet. Kunder har även möjlighet att lämna in begagande skor i butik, så ser vi till att det kommer till återanvändning. Vi placerade ut återanvändningsboxar i ett antal utvalda butiker under våren 20198. Målet är att 2019 ska alla butiker ha en återanvändningsbox som är ett stående inslag i butiken. För att uppmärksamma kunden om ett cirkulärt tänk och att skorna inte blir till avfall i ett tidigt skede.

Human bridge är en biståndsorganisation som ser till att skorna skänks vidare till bättre behövande. Under 2018 skänkte vi 2,9 ton skor till Human Brigde. Återanvändning är en stor del i hållbarhetsarbetet, både för att främja en milömässig men även social utveckling. 

Vi följer med intresse utveckligen av återvinningsmöjligheter för skor. Det finns spännande forskningsprojekt som vi ska komma att bli banbrytande inom skoåtervinningen. Då alla skor idag slutligen blir till avfall antingen genom förbränning eller deponi.