Vi tar hand om dina skor

Shoe Reuse Scorett

Utifrån målet att inga skor ska bli till avfall i ett för tidigt skede, samt uppmana till ett mer hållbart synsätt på skors användning, har vi introducerat skoinlämningsboxar i alla våra butiker. Detta är en del av vårt hållbarhetskoncept SHOE REUSE. Genom SHOE REUSE vill vi på uppmana våra kunder att skänka skor man inte längre vill ha, snarare än att låta dem stå oanvända i garderoben, så att de kan få ge glädje till någon annan. 

 

Så här gör du för att lämna in skor

1. Torka av och samla ihop de skor du inte längre använder. Vi tar emot både dam- herr och barnskor, från alla varumärken, med förutsättningen att de är i brukbart skick - någon annan ska kunna ha glädje av dina skor. 
2. Ta med dig dina skor in i valfri Scorettbutik och lämna dessa i vår SHOE REUSE-box, meddela personalen i butiken att du lämnar in dessa.
3. Som Tack får du en värdecheck med 10% rabatt på nästa par skor. 

Detta händer med dina inlämnade skor

Eftar att du lämnat skorna hos oss har de två alternativa vägar att vandra.
Dina skor kan skänkas vidare till vår samarbetspartner, biståndsorganisationen Human Bridge, som i sin tur ser till att dina skor går vidare till behövande via sina olika biståndsprojekt.
Skor som är i fint skick ges kärlek och omtanke av vår egna skomakare på huvudkontoret i Varberg. De putsas, fräschas upp och lagas vid behov, för att sedan gå till försäljning via vårt andrahandskoncept REUSE.

Kort om Human Bridge
Human Bridge är en materialbiståndsorganisation med bistånd, miljö och sociala insatser som kärnområden. Genom samarbetet med Scorettgruppen säkerställer organisationen att de skor som skänks delas ut och kommer till nytta för behövande. Human Bridge skapades år 2001 genom att samordna materialbiståndsavdelningarna inom de två svenska biståndsorganisationerna Läkarmissionen och Erikshjälpen.

Kort om REUSE
REUSE är ett återanvändningsprogram förvärvat av Scorettgruppen. Produktlinjen består av fullt användbara andrahandsskor som rengörs, putsas upp, impregneras samt lagas vid behov av Scorettgruppens egen skomakare, för att sedan säljas exklusivt online på scorett.se

Shoppa Reuse