Nu lanserar vi Shoe Reuse

Shoe Reuse Scorett

Utifrån målet att inga skor ska bli till avfall i ett för tidigt skede, samt uppmärksamma till ett mer hållbart synsätt på skors användning, introducerar vi nu skoinlämningsboxar i Scorettbutikerna enligt vårt hållbarhetsinitiativ SHOE REUSE. Genom SHOE REUSE vill vi på Scorett uppmana våra kunder till att skänka skor man inte längre vill ha, som sedan kommer till nytta och glädje för behövande världen över via materialbiståndsorganisationen Human Bridge eller återanvänds via vårt eget återanvändningsprogram REUSE. Som tack får du som kund en värdecheck att handla för.

" – Återanvändning tar nu en allt större plats i vårt hållbarhetsarbete, både för att främja en miljömässig men även en social utveckling. Det är med stort intresse som vi följer, bygger vår kunskap kring och är med och bidrar i utvecklingen av återanvändningsmöjligheter för skor" konstaterar Sophie Arnesved, Hållbarhetsansvarig på Scorettgruppen.

Initiativet blir en vidareutveckling av vår kampanj ”Give. Buy. Get”, och det stående samarbete som vi har haft med Human Bridge sedan år 2015.

Foto: Kristin "Krickelins" Lagerqvist


Kort om Human Bridge

Human Bridge är en materialbiståndsorganisation med bistånd, miljö och sociala insatser som kärnområden. Genom samarbetet med Scorettgruppen säkerställer organisationen att de skor som skänks delas ut och kommer till nytta för behövande. Human Bridge skapades år 2001 genom att samordna materialbiståndsavdelningarna inom de två svenska biståndsorganisationerna Läkarmissionen och Erikshjälpen.

Kort om REUSE
REUSE är ett återanvändningsprogram förvärvat av Scorettgruppen. Produktlinjen består av fullt användbara andrahandsskor som rengörs, putsas upp, impregneras samt lagas vid behov av Scorettgruppens egen skomakare, för att sedan säljas exklusivt online på scorett.se.