Sunshine Project

_0003_Sunshine2

Sunshine Project

Vi står upp för barns rättigheter genom ett viktigt socialt utvecklingsprojekt.

För Scorettgruppen är det viktigt att bidra till en bättre värld och en ljusare framtid i de länder som vi verkar i. Scorettgruppen har valt att samarbeta med Sunshine Project i Indien, vilket är en lokal NGO som verkar i Delhi. NGO står för non-governmental organisation, en icke-statligt driven organisation som jobbar för frågor som mänskliga rättigheter, fattigdom och/eller miljöfrågor. Genom att de helt står för barnens försörjning såsom skolgång, kläder, mat, hygienartiklar och läxhjälp ger de gatubarn en möjlighet till att förändra sitt och kommande generationers liv. De ca 200 barn som tas om hand om Sunshine Project är som en stor familj där grundarna Kuku och Priti tar hand om alla barnen som deras egna. Det finns ingen gräns för hur många barn projektet tar emot, utan dörrarna står alltid öppna för nyanlända barn som ber om hjälp. Barnen som tas om hand har föräldrar som inte kan försörja dem, därför måste Kuku först tala med föräldrarna och komma överens med dem om att Sunshine ska få stå för deras försörjning. Det handlar om att vara ”dagföräldrar”. Barnens föräldrar är ofta i svåra situationer, och i flera fall har projektet kunnat hjälpa även dem, genom att ge dem jobb inom organisationen t.ex. som hjälplärare eller chaufför (de 200 barnen går i 27 olika skolor).

- Sunshine Projects grundare är eldsjälar som ser möjligheterna i alla situationer. De löser problemen när de dyker upp, och ser alltid till att hjälpa om det kommer nya barn till organisationen. Barnen och deras framtid står i centrum hela tiden.

Bakgrund

Sunshine Project startades av indiske Kuku Arora och hans fru Priti när de såg det stora behovet av hjälp som finns hos gatubarnen. De började med att ta sig an 17 barn, vilket innebär att de står för alla barnens dagliga kostnader såsom mat och kläder, omsorg och skolgång. Barnen får en fristad hos dem på dagarna, nätterna tillbringar de hos sina föräldrar som inte har råd att försörja sitt/sina barn. Efter drygt 10 år har projektet vuxit och nu tar Sunshine Project hand om 200 barn. I många år finansierade Kuku och Priti allting själva med inkomsten från deras heltidsyrken. I takt med att hjälporganisationen växte blev de dock i behov av stöd utifrån för att kunna hjälpa alla nya barn som tillkommer. Numera är Sunshine Project en officiell NGO som tar hand om barn i Delhi.

Allt eftersom barnen får utbildning och lär sig engelska blir de förberedda till ett framtida yrkesliv där de kan stå för sin egen försörjning, vilket bidrar till att minska fattigdomen och bryta en dålig utveckling.

Vad gör organisationen för barnen?

Sunshine Project

När barnen inte är i skolan tillbringar de dagarna hos Sunshine Project. De får skjuts till och från skolan. Sunshine Project ser till att barnen har allt skolmaterial och skolkläder som behövs i en skolgång. De förbereder barnen för skolan, ger dem en trygg plats att vara på utanför skoltid, tre mål mat om dagen, kläder, skor och ser till att barnen sköter sin personliga hygien samt eventuella läkarbesök. Alla barn som är med i projektet måste gå i skolan från och med 6 års ålder. En mycket viktig del är också den trygga miljö där barnen tillbringar dagarna tillsammans, där de kan lära sig, växa och ha roligt tillsammans. En stor skillnad görs från att ha vuxit upp i en otrygg gatumiljö, där dagarna gått ut på att tigga pengar. Alla barn som deltar i projektet är så tacksamma och lyckliga för den hjälp och den trygghet som de får. Positiviteten är det som slår emot så fort man går innanför dörrarna till daghemmet.

Sunshine Projects positiva utkomster:

- Med utbildning och försörjning bryts en dålig utveckling och ger barnen en bättre framtid och förbereder dem för ett framtida vuxet yrkesliv där de kan klara sig själva.

- Scorett har valt att bidra till detta projekt då det värmer oss starkt i hjärtat. Vi känner att vi kan påverka och göra skillnad där vi verkar – en hjälp till självhjälp, där vi hela tiden ser positiva resultat.

- För att bidra till en bättre utveckling och att dessa barn ska få en framtid.

- Scorett är en sustainable member vilket innebär att vi donerar en förbestämd månatlig summa, så att daghemmet ska kunna planera för barnens försörjning. Vi hjälper även till på fler sätt – tillbringar tid med barnen när vi reser till Indien, och skänker skor, kläder, leksaker och skrivmedel, som kan komma barnen både till nytta och nöje.

- Genom att skapa bättre förutsättningar så skapas en ny framtid för många människor. De barn som går under Sunshine Project får alla i uppgift att själva bidra när de har blivit vuxna och skaffat sig jobb, bostad och familj. Då är uppgiften att de själva tar hand om ytterligare två barn som behöver samma hjälp som de själva en gång behövde. Tanken är att projektet ska spridas vidare och öka möjligheterna för fler människor.

Intervju med CSR-ansvarig, Sophie Arnesved

Varför valde ni att samarbeta med Sunshine Project?

- Vårt första besök på Sunshine Project är svårt att beskriva i ord. Vi kände sådan lycka och glädje när vi möttes av barnen som välkomnade oss. Barnen visade stolt upp för oss vad de lärde sig i skolan, berättade om alla kompisar de hade fått i Sunshine Project och ville guida runt oss i daghemmet som de är i när de inte är i skolan.

- Vi kände en instinktiv genuin känsla av positivitet som genomsyrar hela projektet. Kuku och Priti är eldsjälar som löser alla problem som kan väntas dyka upp.

- För att förändra ett samhälle är det helt rätt att börja med barnen, barnen är samhällets framtid.

- Vi ser att vi kan bidra på många olika sätt. Både med engagemang, donationer, och i framtiden hjälpa barnen i deras yrkesbanor t.ex. inom produktion där vi verkar.

Sophie Arnesved

Sophie Arnesved tillsammans med Kuku Arora. Kuku startade tillsammans med sin fru, Priti, Sunshine Project. 

Vill du veta mer om Sunshine Project gå in på: www.sunshineproject-delhi.org eller om vårt engagemang hör av dig till csr@scorett.se